حکایت پسر عاشق نزد پدر

روزی پسر  نادانی عاشق شد !!!!!

نزد پدر رفته و همه چیز را گفت

 و اما چون با مخالفت پدر

روبه رو شد گفت :

*********************

جانا پدر تو عارض خوبان ندیده ای        

چشم سیه و زلف پریشان ندیده ای

نشسته در گوشه ای از دست حجر یار       

در آن زمان رسیدن جانان ندیده ای


پدر پاسخ داد که :

جانا پسر تو سفره بی نان ندیده ای                

رنج عیال و ناله طفلان ندیده ای

نشسته ای در گوشه ای از دست قرض دار   

در آن زمان رسیدن مهمان ندیده ای

/ 0 نظر / 10 بازدید