بهرام اردبیلی و شعر دیگر

بهرا اردبیلی از پایه گزاران شعر دیگر و شعر مدرن در دهه 40/50 بود که به دلایلی در میان عامه پر فروغ نبود اما شعرش بسیار قدرتمند و دارای ساختاری ویژه و تاثیر گزار بود .پیکر هفتم از هفت پیکر بهرام اردبیلی

شبانه‏ی لیلی به بازخوانی قیسعشق
.......کلمه ای بر آب
همه چیزی در این جهان
.........................پا در رکاب
لیلا به شاخ آهو بسته .
مژه گانش
.......دراز مدت و مسموم
و به انحنای پلک
..........کشته‏ی سهراب .
همینکه نمی نوشم
...........می پاشم این زهرﺓ القند
برای زاغ و کلاغ
........... زلف درازم باغ
خاتون برنج
..............با ندیمه‏ی مس
بر شود از پاره‏ی مخمل مرگ؟
چنگ می زنم
به آهنگ تاری از مژه گانش
.................تا بافه‏ی کفنم باشد
.......................................... یا ماه بنی هاشم.

/ 0 نظر / 5 بازدید