مدت زیادی از تولد برادر سالی کوچولو نگذشته بود. سالی مدام به پدر و مادرش اصرار می کرد که با نوزاد جدید تنهایش بگذارند.

پدر و مادر می ترسیدند که سالی هم مثل بیشتر بچه های چهار پنج ساله به برادرش حسودی کند و بخواهد به او آسیبی برساند. این بود که جوابشان همیشه نه بود. اما در رفتار سالی هیچ نشانی از حسادت دیده نمی شد، با نوزاد مهربان بود و اصرارش هم برای تنها ماندن با او روز به روز بیشتر می شد،‌ بالاخره پدر و مادرش تصمیم گرفتند موافقت کنند. سالی با خوشحالی به اتاق نوزاد رفت و در را پشت سرش بست. اما لای در باز مانده بود و پدر و مادر کنجکاوش می توانستند مخفیانه نگاه کنند و بشنوند.

آنها سالی کوچولو را دیدند که آهسته به طرف برادر کوچکترش رفت. صورتش را روی صورت او گذاشت و به آرامی گفت: نی نی کوچولو!
به من بگو خدا چه جوریه؟ من داره یادم میره!

/ 0 نظر / 4 بازدید