هورامان سرزمینی اهورایی کوردستان :

هورامان یا اورامان : از دو بخش « اهورا » و « مان » تشکیل شده است ، این کلمه سرزمین اهورایی معنی می دهد . « هور » در اوستا به معنی خورشید یا جایگاه خورشید است. اورامان یکی از زیستگاههای کهن کردستان در ایران می باشد که عظمت و بزرگی خود را از «شاهو » یا شاه کوه می گیرد . معماری صخره ای هورامان و سرسبزی این منطقة کوهستانی و غارها و پناهگاههای صخره ای پیش از تاریخ و جنگل های زاگرس در هورامان خاطره ای گرانقدر از این کهنه دیر به نام هورامان به یادگار گذارده است . که هر بیننده ای را مسحور خود می کند چنانچه زنده یاد احمد شاملو در سال 1351 مدتی را در اورامان به سر برد و به عشق اورامان و پاوه فیلمی را به نام « شهر سنگی » برای صدا و سیمای وقت ساخت که متأسفانه اثری از این فیلم به جای نمانده است .


معرفت پیر شالیار (یا مغرقه الپیرشالیان یا ماراف پیر شالیار) نام یکی از کتابهای منطقه هورامان است. پیر شالیار براساس تعالیم دین زردشت کتابی بنام مغرقه الپیرشالیان را به رشته تحریر در آورده که از لحاظ شیوه و نگارش نظیر کتاب اوستا می باشد و نیز شامل نصایح خود پیر نیز می باشد .. با توجه به احترام فوق العاده اهالی روستا به کرامات و تعلیمات پیر شالیار کتابش رابه خوبی نگهداری کرده و کلمات آن را از کودکی به فرزندان خود می آموزند و بیشتر مطالب مورد نیاز آن را حفظ نموده و به خاطر می سپردند و یا به جای ضرب المثل به کار می برند. اهالی معتقدند که شخص دیگری با نام "پیر شالیار ثانی" که در اواخر قرن پنجم هجری می زیسته، روزی مدعی می‌شود که محمد را در خواب دیده است. سپس اسلام می آورد و نام خودرا مصطفی گذارده و در کتاب "معرفت" قدیم در جهت تعالیم اسلام، تغییرات بسیاری می دهد .

/ 0 نظر / 10 بازدید