سحر گاه

بازدم سحر گاهیت بشارت بهاران است

نسیمی است که جهان را مینوازد

خوشا خزانی که از آه سرد تو آغاز میشود

باران به لبخند تو مانند است

شکوهناک میبارد و

دلگیر میانجامد

و صدایت آنی است

که به آزادی و عشق بدل میکند شعر را

/ 0 نظر / 4 بازدید