ای فرزند آدم

ای فرزند آدم...


من همدل آن کسم که همراهم باشد. پس به سوی کرامت و مصاحبت من بشتاب و با من انس بگیر تا با تو انس بگیرم.


مرا انتخاب کن تا من هم تو را برگزینم.


از من بپذیر تا من نیز از تو بپذیرم و در محبت به تو شتاب کنم. 


 
ای فرزند آدم...


آنان که با من قهر کرده اند و از من بریده اند، اگر میدانستند چه اندازه به دیدارشان مشتاقم و انتظارشان را میکشم...


آنان که با من به دشمنی برخاسته و در مقابل اقتدار و عظمت من تیغ پیکار و کارزار کشیده اند، اگر میدانستند چه مایه به دوستی و مهرشان دل بسته ام...


آنان که روی از درگاه من برگردانده اند، اگر میدانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است...


اگر میدانستند بند بند وجودشان به شوق من از هم می گسست و پاره های جانشان به اشتیاق از هم می گسیخت و دل و قلبشان از خوشی آب میشد...


اگر میدانستند...


ای فرزند آدم!


 
ای فرزند آدم...  

دل تو حرم من است، چگونه در حرم من بیگانه را راه می دهی؟


جان تو منزلگاه عشق من است، چگونه در این منزلگاه محبت دیگران را پذیرایی میکنی؟


وجود تو فرش قدمهای یاد من است، چگونه یاد غریبه ها قدم بر این فرش می نهد؟


به من اعتماد داشته باش. از من مگریز، زبانت را با نام من، دلت را با عشق من و قلبت را با یاد من تازه کن.


من دوست آن کسم که دوستم بدارد، من همنشین آن کسم که با من بنشیند، من همدم آن کسم که با من مأنوس شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید